Delší odlamovací válce

kukuřičných adaptérů Olimac Drago GT

Delší odlamovací válce
autor: Editor 2 publikováno: 20.9.2022

Kukuřičný adaptér Drago GT má i nadále nejdelší odlamovací válce na trhu. Což je pozitivní vlastnost pro dokonalé vkládání plodiny.

Čím jsou odlamovací válce kukuřičného adaptéru delší, tím více času má na protažení stonku kukuřice dolů, a tím preciznější je následné drcení rostlinných zbytků.

Podíváme se detailněji na odlamovací válec kukuřičného adaptéru Olimac Drago GT. Vysvětlíme vám pojem „tip speed – konstrukční rychlost“. Vnější obvod odlamovacího válce se otáčí určitou rychlostí, kterou udáváme v mph. Kukuřičný adaptér Olimac Drago GT protáhne plodinu již při 10 – 13 mph, naši konkurenti začínají na konstrukční rychlosti 16 – 18 mph a někteří až na 27 mph. Zde je naprosto viditelný rozdíl v jejich rychlosti a tudíž i ve vyšší spotřebě energie, která je přímo úměrná. A tento rozdíl ve spotřebované energii odlamovacích válců se projeví i ve spotřebě sklízecí mlátičky.

Všimněte si dalších velmi zajímavých rozdílů. Konkurenční adaptéry s krátkými odlamovacími válci, díky pevnému nastavení odlamovacích břitů, při protahování neumožňují pohyb rostlin dolů po celé své délce (viz video). To způsobuje jejich nadměrné opotřebení v prvních několika centimetrech. U kukuřičného adaptéru Olimac Drago GT, díky automatickým odlamovacím břitům, vidíme pohyb stonku po celé délce odlamovacích břitů. To rostlině nedává šanci, aby se vrátila, zatímco je protahována dolů. To napomáhá ke snížení ztrát a zvýšení výnosu celkové úrody.

Další zajímavé články:


NÁHRADNÍ DÍLY OLIMAC – S námi můžete počítat

Zajišťujeme, aby všude tam, kde pracují stroje OLIMAC, byl k dispozici dostatečný počet náhradních dílů a vyškolený servisní personál. Jako autorizovaný servis se postaráme o váš sklízecí adaptér OLIMAC...

Pokračování zde.


OLIMAC DRAGO 2 – Cenově dostupný kukuřičný adaptér

Cenově dostupný sklízecí adaptér OLIMAC DRAGO 2 určený primárně ke sklizni kukuřice vám zaručí spolehlivou sklizeň bez ztrát. Žádný jiný sklízecí adaptér nepracuje tak efektivně jako OLIMAC DRAGO 2...

Pokračování zde.


OLIMAC DRAGO GOLD – Více výkonu a větší robustnost

OLIMAC DRAGO GOLD byl vyvinut výhradně pro bezztrátovou sklizeň slunečnice a speciálních plodin – jako je například konopí nebo čirok. Kombinuje velmi nízké ztráty s vysokou rychlostí sklizně...

Pokračování zde.