Důmyslné automatické odpružené odlamovací břity v praxi

na kukuřičných adaptérů Olimac Drago

Důmyslné automatické odpružené odlamovací břity v praxi
autor: Editor 2 publikováno: 8.9.2022

Výsadou výrobce Olimac jsou jeho automatické odlamovací břity s čtyřbodovým odpružením. Tuto technologii využívá Olimac na svých kukuřičných adaptérech Drago jako jediný na světě. Pojďme si detailněji představit, jak to celé funguje.

Automatické odlamovací břity s čtyřbodovým odpružením přináší vysokou úroveň a vyspělou technologii na snížení ztrát výnosu. Moderní genetika kukuřice se mimo jiné zasloužila i o rychlejší zrání a sesychání plodiny. Problém ale spočívá ve správném nastavení odlamovacích břitů. Hydraulické odlamovací břity, nastavené operátorovým nejlepším odhadem, jsou nejen nedostatečné, ale i zastaralé.

U kukuřičných adaptérů Olimac Drago GT s automatickými odpruženými odlamovacími břity se můžeme bavit o 65 až 70 tisíc změnách v nastavení jejich vzdálenosti na jeden hektar. Každá změna v nastavení, kterou automatické odlamovací břity udělají se přizpůsobí průměru aktuálně vkládanému stonku kukuřice.

Na videu můžete po demontáži horní části řádkové jednotky a mechanizmu vkládacích řetězů vidět, jak tento důmyslný systém automatických odlamovacích břitů funguje. Podívejte se a sami posuďte jaký to musí mít důsledek na výnos a ztráty. Nová konstrukce automatických odpružených odlamovacích břitů kukuřičného adaptéru Olimac Drago GT k odpružení používá píst s mnohem větším průměrem než v minulosti. Je také umístěn centrálně více na střed, takže lépe reaguje na změny šířky stonku kukuřice. Větší je i průměr pružiny, který činí nový systém mnohem citlivějším.

Automatické odpružené odlamovací břity dokáží absorbovat energii nárazu klasu, který je tažen dolů odlamovacími válci. Ptáte se, proč se tak usilovně snažíme odpružením snížit tuto energii? Je to jednoduché – stále jde o váš výnos! Uvedeme vám příklad: v mokré kukuřici, pokud nejsou odlamovací břity odpruženy, z pravidla dochází k odražení klasu a následně vypadnutí ven z adaptéru, v suché kukuřici se naopak klas kukuřice po nárazu na neodpružené odlamovací břity rozdrolí nebo rovnou rozdrtí. Toto jsou hlavní důvody, proč konstruktéři Olimac vyvinuli technologii odpružených odlamovacích břitů, které díky svému odpružení absorbují energii klasu při nárazu nárazu. Technologie odpružení je zcela jednoduchá – čtyři mini tlumiče na každé řádkové jednotce, které nazýváme „klasové tlumiče“, namontované přímo v rámu dokonale absorbují energii klasu při nárazu na odlamovací břity.Krása čtyřbodového odpružení, jak jsme již zmínili, je také v jednoduchosti klasových tlumičů, ve kterých je instalována pružina a není zapotřebí je nijak mazat.

Čtyřbodové odpružení není v činnosti, dokud kukuřičný adaptér skutečně nevkládá sklízenou kukuřici. Neposlední výhoda systému pohybu ve čtyřech směrech spočívá v napomáhání odstraňovat nečistoty. Tento systém můžeme považovat za samočistící mechanismus. Nekonečným tématem je i to, aby odlamovací břity, potažmo celá řádková jednotka byla kolmo řádku a tudíž i přesně proti stonku kukuřice. Proč je to důležité? Protože jak se průměr stonku neustále mění, liší se i velikost kukuřičného klasu. Konečným cílem kukuřičného adaptéru je sklidit všechnu kukuřici a nenechat na poli ani zrníčko.

Pokud je průměr stonku kukuřice malý a mezera mezi odlamovacími břity je nastavena manuálně na šířku prvního záběru, je mnohem větší šance, že se skrz odlamovací břity a odlamovací válce protáhne menší klas kukuřice na zem. Pěstitelé používají mnoho různých odrůd, podle prostředí, typu půdy atd. Může se jednat o výsadbu 50, 70 až 80 tisíc rostlin na hektar. Kukuřičný adaptér Olimac Drago GT s automatickými odpruženými odlamovacími břity má schopnost se tolika stonkům na hektar přizpůsobit za vás. Velikost průměru stonku se navíc dost liší na jedné části pole oproti té druhé. S růzností výnosu se také můžeme setkávat díky nadměrným dešťům, obdobím sucha, typu půdy, zhutněním půdy a nebo špatným vzejitím plodiny. Všechny tyto faktory vytvářejí proměnné, kterým je nutné přizpůsobit nastavení hydraulických odlamovacích břitů – a to je manuálně nemožné. Automatické odpružené odlamovací břity to za vás udělají sami – to je důsledek snižování ztrát a zvyšování výnosu kukuřice.

Další zajímavé články:


NÁHRADNÍ DÍLY OLIMAC – S námi můžete počítat

Zajišťujeme, aby všude tam, kde pracují stroje OLIMAC, byl k dispozici dostatečný počet náhradních dílů a vyškolený servisní personál. Jako autorizovaný servis se postaráme o váš sklízecí adaptér OLIMAC...

Pokračování zde.


OLIMAC DRAGO 2 – Cenově dostupný kukuřičný adaptér

Cenově dostupný sklízecí adaptér OLIMAC DRAGO 2 určený primárně ke sklizni kukuřice vám zaručí spolehlivou sklizeň bez ztrát. Žádný jiný sklízecí adaptér nepracuje tak efektivně jako OLIMAC DRAGO 2...

Pokračování zde.


OLIMAC DRAGO GOLD – Více výkonu a větší robustnost

OLIMAC DRAGO GOLD byl vyvinut výhradně pro bezztrátovou sklizeň slunečnice a speciálních plodin – jako je například konopí nebo čirok. Kombinuje velmi nízké ztráty s vysokou rychlostí sklizně...

Pokračování zde.