OLIMAC DRAGO GOLD

Více výkonu, větší robustnost a celková sklizeň bez ztrát

OLIMAC DRAGO GOLD
autor: Editor 2 publikováno: 23.5.2022

OLIMAC DRAGO GOLD byl vyvinut výhradně pro bezztrátovou sklizeň slunečnice a speciálních plodin – jako je například konopí nebo čirok.

Kombinuje velmi nízké ztráty s vysokou rychlostí sklizně. To je umožněno jeho jedinečně šetrným systémem sběru. Při vývoji sklízecího adaptéru OLIMAC DRAGO GOLD byl kladen důraz na pečlivé a šetrné zacházení s rostlinami.

Sklízecí adaptér OLIMAC DRAGO GOLD je k dispozici od 4 do 24 řádkových jednotek a s roztečí řádků od 50 cm. Volitelně lze objednat s hydraulickým řezacím systémem a bočními šneky. Kromě toho můžete svůj adaptér OLIMAC DRAGO GOLD vybavit různými doplňky, které splňují vaše individuální potřeby. Nutno podotknout, že adaptér OLIMAC DRAGO GOLD je určen pro všechny běžné sklízecí mlátičky a řezačky a lze jej také dodat s přídavnými montážními adaptéry pro použití na různých sklízecích mlátičkách.

Pryžové vkládací řetězy jsou extra šetrné k rostlině

Řádkový vkládací systém adaptéru OLIMAC DRAGO GOLD minimalizuje mechanické síly působící na rostlinu. Toho je dosaženo speciálně navrženými vkládacími řetězy s gumovými zuby, které rostlinu od začátku fixují a řízeně ji dovedou k průběžnému šneku. Vkládací systém OLIMAC DRAGO GOLD následně zamezí přenosu vibrací na rostlinu a tím předchází předčasnému výmlatu zrna z klasu.

Kotoučové nože – žádné zanášení, žádné obalování adaptéru

Sklízecí adapter OLIMAC DRAGO GOLD kombinuje bezztrátovou sklizeň s vysokou provozní rychlostí. Každá řádková jednotka je vybavena čtyřmi kalenými kotoučovými noži. Přední kotoučové nože odříznou klas rostliny tak, že ho sběrací řetězy mohou dopravit bez vibrací k průběžnému šneku. Tím se zabrání ztrátě samotného zrna. Další kotoučové nože namontované v zadní části každé řádkové jednotky zabraňují obalování rostlinného materiálu na adaptér.

Kuželové kryty řádkových jednotek se postarají o méně zrna na poli

Tvar a úhel krytů řádkových jednotek adaptéru OLIMAC DRAGO GOLD byly speciálně navrženy pro sklizeň suchých a křehkých plodin jako je například slunečnice. Miskovitá struktura kuželových krytů zachytí případné padající zrna. Pracovní úhel krytů se naklání směrem k zadní části žací lišty OLIMAC DRAGO GOLD, a tím se zajišťuje, že vibrace stroje dopravují nasbíraná zrna do průběžného šneku a dále do šikmého dopravníku dané sklízecí mlátičky. Na poli nezůstanou žádná ztracená zrna a tím se zvýší celkový výnos sklizně.

Extra velký průběžný šnek zajistí maximální průchodnost

S průměrem 500 mm je průběžný šnek největší ve své kategorii slunečnicových sklízecích adaptérů a díky svému průměru zajišťuje nepřetržitý tok plodin i při vysokých výnosech. Aby nedošlo k poškození, je vybaven bezpečnostní spojkou. Proto je sklízecí adaptér OLIMAC DRAGO GOLD dokonale připraven na těžké plodiny, úzkou vzdálenost řádků a vysokou rychlost sklizně.

Pro zajištění maximální provozní odolnosti a bezpečnosti je každá řádková jednotka sklízecího slunečnicového adaptéru OLIMAC DRAGO GOLD samostatně vybavena dvěma vnitřními bezúdržbovými kluznými spojkami. Spolu s bezpečnostní spojkou průběžného šneku jsou všechny rotující části adaptérů OLIMAC DRAGO GOLD spolehlivě chráněny před přetížením.

Čirok, konopí a mnoho dalšího, taková je všestrannost adaptéru OLIMAC DRAGO GOLD

Sklízecí adaptér OLIMAC DRAGO GOLD se skvěle hodí nejen pro sklizeň slunečnice. Může být také použit pro bezztrátovou sklizeň čiroku, konopí a mnoho dalšího. OLIMAC DRAGO GOLD sklízí plodiny beze ztrát a s vysokou průchodností. Speciálně pro velké rostliny a rostliny seté v řádcích, sklizňový výkon adaptéru OLIMAC DRAGO GOLD výrazně převyšuje konvenční žací lišty.

Unikátní systém sklizně

Volitelný drtič stébel adaptéru OLIMAC DRAGO GOLD je prvním svého druhu u sklízecích adaptérů. Je umístěn za samotným adaptérem a je poháněn zcela samostatně vlastním hydraulickým okruhem. Každý řádek stébel plodiny je pokryt nosičem nožů vybavený hydromotorem.

Hydraulické čerpadlo na sklízecím adaptéru je poháněno vývodovým hřídelem sklízecí mlátičky. Před přehřátím je chráněn chladicím okruhem včetně ventilace. Kromě toho je instalováno bezpečnostní čidlo, které při poklesu tlaku v systému provede jeho nouzové vypnutí.

Sklizeň NAHOŘE – Drcení DOLE

Bez ohledu na výšku žací lišty OLIMAC DRAGO GOLD lze pracovní polohu řezačky nastavovat z kabiny za jízdy. Tímto způsobem se sklidí pouze vršek rostliny a zbývající stébla se optimálně nadrtí na poli. Výškové nastavení mezi žacím ústrojím a drtičem je možné až o 150 cm.

Ďalšie zaujímavé články:


OLIMAC DRAGO GT – Nový lídr mezi kukuřičnými adaptéry

S novým sklízecím adaptérem OLIMAC DRAGO GT posunete svou sklizeň kukuřice na zcela novou úroveň. Díky automatickým odlamovacím břitům s patentovaným tlumením nárazů zabraňuje adaptér ztrátám zrna...

Pokračování zde.


OLIMAC DRAGO 2 – Cenově dostupný kukuřičný adaptér

Cenově dostupný sklízecí adaptér OLIMAC DRAGO 2 určený primárně ke sklizni kukuřice vám zaručí spolehlivou sklizeň bez ztrát. Žádný jiný sklízecí adaptér nepracuje tak efektivně jako OLIMAC DRAGO 2...

Pokračování zde.


NÁHRADNÍ DÍLY OLIMAC – S námi můžete počítat

Zajišťujeme, aby všude tam, kde pracují stroje OLIMAC, byl k dispozici dostatečný počet náhradních dílů a vyškolený servisní personál. Jako autorizovaný servis se postaráme o váš sklízecí adaptér OLIMAC...

Pokračování zde.